Vectorworks to potężny system CAD dla rzemiosła, drewna, architektury.

ElementsCAD jest wtyczką do programu CAD Vectorworks.

Wymagania

Aktualne wymagania systemowe można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://edv-cad.de/systemvoraussetzungen/.

Pobierać

Zaloguj się do naszego sklepu i pobierz najnowszą wersję Vectorworks. Upewnij się, że masz prawidłowy system operacyjny.

Aby pobrać wersje międzynarodowe, potrzebujesz numeru seryjnego. W przypadku wersji niemieckich numer seryjny jest wymagany tylko do instalacji.

Czego dotyczy mój numer seryjny?

Pierwsze dwa znaki numeru seryjnego Vectorworks definiują numer wersji. Numer seryjny Vectorworks (przykład): EHXUSZ-XXXXXX-XXXXXX-123456
Pierwsza litera E oznacza serię E (wersja bez klucza sprzętowego). Starsze wersje często zaczynają się od litery B (wersja klucza sprzętowego).
Druga litera H oznacza wersję licencji Vectorworks:
H: 2022 – G: 2021 – F: 2020 – E: 2019 – D: 2018 C: 2017 – B: 2016 – A: 2015 – 9: 2014 – 8: 2013

Instalacja Vectorworks

  1. Kliknij dwukrotnie plik DMG lub .ZIP, aby go wyodrębnić.
  2. Uruchom instalator, np. „Zainstaluj Vectorworks 2022
  3. W oknie startowym instalatora kliknij przycisk Dalej.
  4. Kliknij przycisk Zainstaluj Vectorworks.
  5. Wprowadź numer seryjny i kliknij przycisk Kontynuuj.
  6. Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  7. W razie potrzeby przeczytaj tekst „Proszę przeczytać” i kliknij przycisk Kontynuuj.
  8. Wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować Vectorworks, i kliknij przycisk Start.

Inne niezbędne programy: Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji Vectorworks, należy posiadać zainstalowaną na komputerze przeglądarkę internetową (np. Safari, Firefox, Chrome, Microsoft Edge) oraz program Adobe Acrobat Reader.