Przyporządkowanie tekstur obiektów w ElementsCAD, takich jak szafka, lada itp., odbywa się za pomocą klas.
W obrębie klasy tekstury nie mogą być dowolnie definiowane w programie Vectorworks, więc nawet szafka nie może być dowolnie skalowana i edytowana, jak w przypadku bryły wyciągnięcia w palecie informacyjnej (->Tab Render).

W Menedżerze akcesoriów można jednak edytować teksturę.

Wskazówka: Użyj menu kontekstowego, aby wcześniej zduplikować daną teksturę, jeśli nie chcesz zmieniać istniejących przypisań danej tekstury na rysunku…

W jaki sposób można skalować teksturę elementu szafki? - ElementyWiki

Figa. Powyżej: Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby edytować teksturę.

W jaki sposób można skalować teksturę elementu szafki? - ElementyWiki

Figa. Powyżej: W polu „Rozmiar” możesz wprowadzić inną wartość, aby powiększyć lub zmniejszyć teksturę w szafce.