Występ pokrywy

Pole składa się z czterech wartości występu pokrywy po lewej, prawej, przedniej i tylnej stronie

Kombinacja wartości 30 15 15 0 wysunęłaby pokrywę o 30 mm z przodu i 15 mm z lewej i prawej strony i pozwoliłaby na zrównanie koperty z tyłem.

Obiekt pokrywy

Tutaj możesz wpisać nazwę symbolu, który pojawi się na pokrywie. Położenie i wymiar można następnie dostosować za pomocą parametrów Położenie i wymiar obiektu pokrywy.

Położenie i wymiary obiektu pokrywy

Umożliwia określenie położenia za pomocą współrzędnych X i Y oraz szerokości symbolu

  • Pozycja X – Pozycja w kierunku x (szerokość) zaczynając od lewej strony szafy
  • Pozycja Y – Pozycja w kierunku y (głębokość) zaczynając od przodu szafy
  • Szerokość – wymiar w kierunku x symbolu. Jest on skalowany symetrycznie we wszystkich trzech wymiarach z tym samym współczynnikiem.

Wysokość/grubość listwy maskującej

W tym przypadku wysokość i grubość listwy maskującej można regulować za pomocą dwóch kolejnych wartości. Jest rysowany na pokrywie przy tylnej krawędzi i na szerokości pokrywy