Tworzenie drzwi

Ogólne

Tworzy obiekt inteligentny, który można konfigurować za pomocą parametrów.

Parametr

Klasa atrybutu (nazwa drzewa klas)

Nazwa drzewa klas jest nazwą drzewa klas Elements. Składa się on z kilku nazw klas służących do przyporządkowania cech specyficznych dla klasy – w szczególności tekstury dla indywidualnej reprezentacji komponentów. Każdy komponent okna ma przypisaną nazwę drzewa klas w polu Klasa atrybutów, a następnie otrzymuje odpowiednie ustawienia odpowiedniej klasy.

Korzystając z Vectorworks Accessories Manager, tekstury można przypisywać bezpośrednio, klikając dwukrotnie. Spowoduje to automatyczne utworzenie drzewa klas z pierwszymi literami lub znakami tekstury. Łączniki, znaki specjalne lub spacje są zastępowane _Unterstrich.

Przyciski

Przyporządkowywanie informacji o komponencie

W tym miejscu wykonywane są przypisania tekstur, płyt, krawędzi lub informacji CNC.