Wzory wiercenia - drążek na ubrania - ElementyWiki

Pasek na ubrania z polem wyboru

Tworzy drążek na ubrania w odpowiednim segmencie.

Szerokość

Szerokość lub grubość drążka na ubrania.

Wysokość

Wysokość drążka na ubrania.

Zaokrąglanie

Definiuje średnicę zaokrąglenia wszystkich krawędzi drążka na ubrania.

Pozycja

Definiuje odległość od dolnej krawędzi bryły do punktu odniesienia (punktu pomocniczego) na środku drążka na ubrania.

Środek odsunięcia

Ten wymiar pozwala na przesunięcie drążka na ubrania w kierunku tylnej ściany.

Przycisk + i –

Przesuwanie drążka na ubrania w wymiarze siatki. Jest to wstępnie ustawione 32 mm.

Przycisk BB

Ten przycisk tworzy grupę punktów pomocniczych w zakładce „Wzory wiercenia”, które reprezentują położenie/powierzchnię cięcia drążka na ubrania i mogą być użyte do przypisania wzoru wiercenia.