W polu Swobodne schematy wierceń można umieszczać pojedyncze schematy wierceń według ID komponentu.

Schematy wiercenia są numerowane i dodawane lub usuwane z listy po lewej stronie za pomocą przycisków +/-. Przyporządkowanie łącznika odbywa się poprzez wybranie go z listy po prawej stronie i kliknięcie przycisku „Schemat wiercenia”

Identyfikator komponentu można wprowadzić ręcznie lub wybrać komponent w sąsiednim polu rozwijanym.

Ponieważ schematy wierceń w ElementsCAM są zawsze stosowane do powierzchni przecięcia, można to zdefiniować za pomocą wymiarów i odstępów.

Powtórzenia powielają tę powierzchnię cięcia w żądanej liczbie. Cyfra 1 oznacza już duplikat, czyli w sumie dwie powierzchnie cięcia

Przyciski Odbicie lustrzane X i Y zmieniają odległość powierzchni przecięcia w zależności od komponentu