W ramach Fachträger możliwe jest przyporządkowanie do szafki otworów na belki po bokach lub półki (do mocowania otworów). Przypisanie jest zawsze segmentowane po segmencie.

Schematy wiercenia - specjalistyczne nośniki - ElementyWiki

Dwa pola Krawędź Dolna i Krawędź górna umożliwiają zdefiniowanie minimalnej odległości między pierwszym i ostatnim otworem w rzędzie otworów. Siatka w tym segmencie musi być zdefiniowana w szafie. W przypadku rzędu otworów należy zastosować schemat wiercenia z tylko jednym otworem jeden na drugim, ponieważ będzie on następnie wstawiany wielokrotnie w odstępach między siatkami.

Na przykład w szafie wartość 2*32 w polu Liczba półek tworzy dwie półki i rząd otworów biegnących przez cały segment w odległości 32 mm. Jeśli teraz wprowadzisz 100 mm na dolnej krawędzi , pierwszy otwór zostanie utworzony tylko na 128 mm.

Schematy wierceń dla belek specjalistycznych muszą być tworzone parami i pod tą samą nazwą w folderach …\Elements\Drill Plans\Fachtraeger_Flaeche i \Fachtraeger_Stirn. W oknie dialogowym wzoru wiercenia w programie ElementsCAD wyświetlane są pliki z \Fachtraeger_Stirn.