Pod płytami montażowymi można przyporządkować schematy wierceń dla płyt montażowych do zawiasów drzwi zdefiniowanych w punkcie Przód . Można rozróżnić pozycje wewnętrzne i zewnętrzne. Pozycje zewnętrzne odnoszą się do korpusu, a wnętrze do środkowych stron.

Schematy wiercenia - płyty montażowe - ElementyWiki

W tym przypadku zawiasy drzwiowe w dolnym segmencie po bokach korpusu są przyporządkowane do płyty montażowej „Blum”.