W oknie dialogowym „Schematy wierceń” można przyporządkować schematy wierceń do komponentów szafy. Są one następnie wyświetlane na rysunku, a także przenoszone do oprogramowania CAM ElementsCAM, które jest dostępne dla systemu Windows, za pomocą polecenia ExportCAM .

Dostępne schematy wierceń, zdefiniowane w plikach i uporządkowane w folderach, są wymienione na liście w odpowiednich zakładkach po prawej stronie. Samodzielnie utworzone schematy wierceń mogą być udostępniane za pośrednictwem podfolderów, takich jak „własne wzory wierceń”. Wszystkie pliki schematów wiercenia są tworzone w programie ElementsCAM.

Definicja wzoru wiercenia

Schematy wierceń są definiowane w plikach z rozszerzeniem .tcldx, które można wyświetlać i modyfikować za pomocą ElementsCAM. Można je znaleźć w katalogu użytkownika ElementsCAM, tzn. domyślnie w sekcji

C:\Users\Public\Documents\ElementsCAM\Elements\Bohrbilder

Wybór wzoru wiercenia

Wybór schematów wiercenia do przyporządkowania odbywa się za pomocą listy rozwijanej po prawej stronie okna dialogowego. Samo przypisanie odbywa się poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w środkowej części okna dialogowego.

Możliwe ustawienia