Een rijenkast maken

Algemeen

Met de menuopdracht Rijkast maken maakt u een rijkast op basis van een of meer kasten. Een enkele is horizontaal (op de tussenliggende planken) of verticaal (aan de middenzijden) verdeeld. In het geval van meerdere aangrenzende kasten worden de aangrenzende delen gegroepeerd, zoals zijkanten of planken.

In de 2D-planweergave wordt de rijenkast weergegeven met twee groene hulppunten. Een muisklik activeert de rijenkast en geeft de parameters weer in het infopalet. In een 3D-weergave is elke kast gemarkeerd met een groen hulppunt in het midden. Daarnaast kan de rijenkast ook geactiveerd worden via een groene lijn in het midden van de sokkel (sokkel).

Opties (knoppen) van de rijenkast

Configureren van de rijenkast

Een dialoogvenster maakt twee belangrijke instellingen voor de rijenkast mogelijk.

  • Door met de muis op de snijpunten van zij-/middenpagina’s en verdiepingen te klikken, kunt u met een afbeelding de hoekformatie instellen of de vloer of de zijkant doorloopt.
  • Aangrenzende componenten halveren: De rijkastparameters van de betrokken kasten zijn zo ingesteld dat de dikte van aangrenzende componenten wordt gehalveerd, zodat de gewenste dikte wordt verkregen bij combinatie. Dit geldt voor de linker- en rechterkant voor aangrenzende kasten en de bovenste en onderste planken voor overlappende kasten

Bijwerken van de rijenkast

Hertekent de rijkast en alle onderliggende kasten.

Kasten activeren

Schakelt de rijenkast uit en activeert de onderliggende kasten zodat ze bijvoorbeeld samen kunnen worden bewerkt.

Kast toevoegen/verwijderen

Maakt later toevoegen/verwijderen mogelijk, op voorwaarde dat een aangrenzende kast voldoet aan de maatcriteria.

Uitbreiding van de rijenkast

Hiermee kan de rijenkast worden uitgebreid met nieuwe kasten links of boven. In een dialoogvenster kunt u de volgende instellingen maken:

  • Rechts: Bevestig aan de rechterkant van de rijkast. De breedte van de kast is vooraf ingesteld aan de buitenkant rechts.
  • Boven: Bevestig boven de rijkast. De hoogte van het bovenste segment van de kast eronder (linksbuiten) is vooraf ingesteld.
  • Breedte of hoogte: De breedte of hoogte van de te bevestigen kast, afhankelijk van de bevestigingsmodus Rechts of Boven
  • Doorlopende achterwand voor tussenplanken: In het geval van de gecombineerde tussenplanken – bestaande uit de bovenste plank van de onderkast en de onderste plank van de kast erboven – zijn de parameters zo ingesteld dat de achterwand daar doorheen gaat, d.w.z. dat de tussenvloer er niet doorheen gaat.
  • De parameters van de kasten in de bovenste rij van een rij van een rijkast zijn zo ingesteld dat de achterwand daar doorheen loopt, d.w.z. dat de bovenste plank er niet doorheen gaat.
  • Groefdiepte: De gewenste groefdiepte van de delen die de achterwand verdelen.
  • Rijkast maken: Als deze optie is ingeschakeld, wordt de toegevoegde kast opgenomen in de bestaande rijkast. Als er geen rijenkast is omdat het dialoogvenster wordt aangeroepen vanuit het contextmenu van een enkele kast, wordt er een gemaakt. Als deze optie is gedeactiveerd, wordt alleen de kast bevestigd, maar niet inbegrepen.

Oplossen van de rijenkast

Verwijdert de slimme rijkast en geeft de onderliggende kasten weer.

Activeren van de rijenkast

Activeert onderliggende kasten EN de rijkast.

Focus op rijenkasten

Verbergt alle objecten behalve de actieve rijkast op tekenniveau, zodat alleen de rijkast en de onderliggende kasten worden weergegeven.

Alles weergeven

Hiermee worden alle objecten op de tekening weergegeven.

Help

Geeft deze online Help weer.