Help -> “ElementsCAD Info”

Na het aanroepen van een ElementsCAD-functie, bijvoorbeeld het object “Cabinet”, loopt Vectorworks vast

Dit gedrag heeft te maken met de Python-versie, vooral in Vectorworks-versies van 2020 en ouder. Figuur. Boven: Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt, wordt het dialoogvenster "ElementsCAD Info" onderschept en…

Lees verderNa het aanroepen van een ElementsCAD-functie, bijvoorbeeld het object “Cabinet”, loopt Vectorworks vast