Boorpatronen – Algemeen

In het dialoogvenster “Boorpatronen” is het mogelijk om boorpatronen toe te wijzen aan de componenten van een kast. Deze worden vervolgens weergegeven in de tekening en ook overgebracht naar de CAM-software ElementsCAM, die beschikbaar is voor Windows, met behulp van het ExportCAM-commando .

De beschikbare boorpatronen, gedefinieerd in bestanden en geordend in mappen, worden weergegeven in een lijst in de respectievelijke tabbladen aan de rechterkant. Zelf gemaakte boorpatronen kunnen beschikbaar worden gesteld via submappen zoals “eigen boorpatronen”. Alle bestanden met boorpatronen worden gemaakt in ElementsCAM.

Definitie van boorpatroon

De boorpatronen worden gedefinieerd in bestanden van de extensie .tcldx die kunnen worden weergegeven en gewijzigd met ElementsCAM. Deze zijn te vinden in de gebruikersdirectory van ElementsCAM, d.w.z. standaard onder

C:\Users\Public\Documents\ElementsCAM\Elements\Bohrbilder

Selectie boorpatroon

De selectie van de boorpatronen voor de opdracht gebeurt via de vervolgkeuzelijst uiterst rechts in het dialoogvenster. De toewijzing zelf wordt gedaan door op de overeenkomstige knop in het middelste deel van het dialoogvenster te klikken.

Mogelijke instellingen