Een deur maken

Algemeen

Hiermee maakt u een slim object dat met parameters kan worden geconfigureerd.

Parameter

Attribuutklasse (naam van de klassestructuur)

De naam van de klassenboom is de naam voor een klassenboom van Elements. Dit bestaat uit verschillende klassenamen voor de toewijzing van klassespecifieke kenmerken – in het bijzonder een textuur voor de individuele weergave van de componenten. Elk onderdeel van een venster krijgt deze klasseboomnaam toegewezen in het veld Attribuutklasse en krijgt vervolgens de instellingen van de betreffende klasse dienovereenkomstig.

Met behulp van de Vectorworks Accessories Manager kunnen texturen rechtstreeks worden toegewezen door te dubbelklikken. Hiermee wordt automatisch een klassenboom gemaakt met de eerste letters of tekens van de textuur. Koppeltekens, speciale tekens of spaties worden vervangen door een _Unterstrich.

Knopen

Componentinformatie toewijzen

Hier worden opdrachten gemaakt voor texturen, platen, randen of CNC-info.