Aanslagtype en afschuining van het front per segment

Specificeert het type scharnieren van een deur binnen een segment en of deze afgeschuind of recht is getekend in het geval van een schuine kast. Het is een multi-veld met vijf door spaties gescheiden waarden voor elk segment dat u naar O

Het type aanval wordt ingevoerd met de volgende tekens:

 • a – Serveren
 • g – Opkloppen en niet afschuinen (gerade)
 • s – Ingrijpend, met zichtbare zijkanten
 • b – Ingrijpend, met zijkanten en onderkant zichtbaar
 • m – Interveniërend, met zijkanten en middenzijden zichtbaar
 • z – Tussenliggende impact, met tussenliggende vloeren zichtbaar

In het geval van een schuine kast worden de fronten automatisch afgeschuind, tenzij het aanslagtype g is opgegeven. Interjectoren zijn altijd afgeschuind.

Voorbeeld: Vooraanslag type/deflg U->Og s s s s s

Deze opeenvolging van tekens betekent dat in segment U de voorkant recht en recht is getekend. De segmenten erboven zijn allemaal overlappend en afgeschuind (als het een schuine kast is).

Het veld wordt ook automatisch ingevuld. Als u bijvoorbeeld mb invoert, worden alle fronten van de segmenten ertussen getekend met zichtbare middenzijden en onderkanten. Het veld wordt als volgt aangevuld: Front Stop Type/Abschrg U-Obm bm bm bm bm>

Sterkte aan de voorkant

Hier kan de sterkte van het front worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. De waarde is ook van toepassing op meerdere fronten binnen een segment dat is ontstaan door een horizontale of verticale onderverdeling.

Scharnier aan de voorkant

Hier kunnen de verbindingen (links, rechts, omhoog, omlaag, horizontaal en verticaal) van een front met opeenvolgende waarden worden aangepast. Links, rechts, boven en onder verwijzen naar het gewricht aan de buitenkant van het lichaam. De waarde voor horizontaal en verticaal definieert de gezamenlijke afmeting van het front tussen twee fronten boven/naast elkaar. Op elkaar liggend (horizontaal) en dan ook over segmenten.

Afstand Voor Voor

Hier kan de afstand tussen de voorkant en de voorkant van de carrosserie worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Deuren die opengaan, gaan naar voren, terwijl deuren die opengaan verder naar achteren gaan.

Toevoeging aan de voorste voeg horizontaal

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden ingesteld voor elk segment van onder naar boven om de breedte van de voegen aan de linker- en rechterkant van de voorkant te vergroten. In dit geval betekent een positieve waarde een toevoeging aan het gewricht of een afmeting, dus een negatieve waarde vergroot de voorkant.

Als de waarde niet expliciet is gemarkeerd voor links of rechts, wordt deze gehalveerd en gesplitst. Deze expliciete toewijzing wordt gedaan met de controletekens U en O voor onder en boven. Binnen de samengestelde waarde van een segment mag geen ruimte worden gebruikt.

Voorbeeld:

Front Encore Horizontaal U->O20 L20 R20 R-20 L20R-30Deze volgorde van karakters betekent dat in het segment …

 • Aan de onderkant van de voorkant in totaal 20, d.w.z. verdeeld 10 aan de linker- en rechterkant
 • Midden Bodem een afmeting van de zijkant van 20
 • Midden in het midden een maat van de rechterkant van 20
 • Center Top: een toevoeging van 20 aan de rechterkant
 • Bovenaan een afmeting van 20 aan de linkerkant en een toevoeging van 30 aan de rechterkant

heeft.

Toevoeging aan de voorste voeg verticaal

Hier kunnen opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven worden ingesteld om de breedte van de aangrenzende voegen boven en onder de voorkant te vergroten. In dit geval betekent een positieve waarde een toevoeging aan het gewricht of een afmeting, dus een negatieve waarde vergroot de voorkant.

Als de waarde niet expliciet is gemarkeerd voor Boven of Onder, wordt deze gehalveerd en gesplitst. De expliciete toewijzing werkt als de horizontale voorste verbinding, alleen met de controletekens U en O voor onder en boven in plaats van L en R. Binnen de samengestelde waarde van een segment mag geen ruimte worden gebruikt.

Open weergave van fronten

Fronten kunnen segment voor segment open worden weergegeven.

De informatie wordt gegeven als een geheel getal in graden voor deuren en in procenten voor rolgordijnen en schuifdeuren.

Voorbeeld: Voorkant open in procent U->O15 0 0 0 0

Deze opeenvolging van borden betekent dat in segment U de voorkant 15° open is. In het geval van rolgordijnen of schuifdeuren, 15% van de deurhoogte.

Symboolnaam: Handvat

Hier kan een symboolnaam voor de handgreep worden opgegeven met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Als er meerdere verschillende waarden zijn opgegeven, moeten deze worden gescheiden door een verticale balk.

Afstand van het handvat tot de voorkant horizontaal

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om voor elk segment van onder naar boven een zijdelingse afstand voor de handgreep tot de buitenkant van de voorkant op te geven. Of dit van links of rechts wordt gemeten, hangt af van de greeppositie.

Afstand van het handvat tot de voorkant verticaal

Hier kunnen opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven worden gebruikt om een verticale afstand voor de handgreep tot de buitenkant van de voorkant op te geven. Of dit van boven of van onderen wordt gemeten, hangt af van de greeppositie.

Friesbreedte van de kozijndeur

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de breedte van de kozijnfriezen links, rechts, boven en onder voor de frontversie van de kozijndeur aan te geven.

Vullen van de kozijndeur

Hier kunnen de dikte van de vulling in de voorste versie van de kozijndeur en de afstand van de achterkant van het paneel tot de achterkant van het kozijn met opeenvolgende waarden worden gespecificeerd.

Vouw van de vulling van een kozijndeur

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de sponninghoogte en -diepte van het paneel voor de frontversie van de kozijndeur te specificeren.

Aantal sporten van een omlijste deur

Hier kunnen drie opeenvolgende waarden worden gebruikt om het aantal horizontale en verticale beglazingsbalken en de doorlopende sport in de kozijndeuruitvoering aan te geven. Het derde teken geeft aan welke sport er doorheen gaat: Vertical of Horizontaal

Voor de horizontale sporten is het mogelijk om voor elke sport achtereenvolgens een waarde op te geven, die uw afstand van de onderkant van de voorkant tot het midden van de sport definieert.

Afmetingen van de glaslatten van een omlijste deur

Hier kunnen drie opeenvolgende waarden worden gebruikt om de breedte, dikte en afstand tot de achterkant van de glaslatten in de frontversie van de kozijndeur aan te geven.