Hoekvorming van de zijkanten van het lichaam

Hier kunt u de hoekformatie instellen met opeenvolgende waarden voor de hoeken Linksonder, Rechtsonder, Linksboven, Rechtsboven, Rechtsboven. Mogelijke waarden hiervoor zijn:

  • S – zijde overal. Hobbels op de grond
  • B – Vloer overal. Pagina Toasts
  • G – Verstek tussen zijkant en onderkant
  • R – Onderkant doorlopend en verlengd met de basishoogte (alleen beschikbaar in de onderste hoeken)

Dikte van de pagina

Hier kunnen twee opeenvolgende waarden worden gebruikt om de dikte van de linker- en rechterkant aan te geven.

Afstand van de zijkant

Hier kan de afstand van de zijkanten tot de voor-/achterkant/boven- en onderkant van het lichaam met vier opeenvolgende waarden worden aangepast. De eerste vier waarden verwijzen naar de linkerkant, de rest naar de rechterkant.

Pagina links en rechts tekenen

Hier kunt u met twee opeenvolgende waarden aangeven of de lijnof dereële zijde moet worden getekend.

Een andere waarde van 0 of 1 geeft aan of de boorpatronen zijn getekend voor niet-zichtbare (verborgen) componenten. Het gat van een plankbalk wordt bijvoorbeeld in een middenzijde van een verborgen plank getekend als hier een 1 wordt ingevoerd. (Dit geldt niet voor rijen gaten die door een raster worden gedefinieerd, deze worden altijd getekend). Boorpatronen voor niet-zichtbare componenten worden ook gebruikt voor een kast die uit meerdere kasten bestaat.

Dikte van de bodem

Hier kan de dikte van de grond worden gespecificeerd met opeenvolgende waarden voor elke verdieping van de onderste verdieping tot de vier tussenliggende verdiepingen tot de bovenste grond.

Bodemvrijheid aan de voorzijde

Hier kan de afstand van de vloer tot de voorkant van het karkas met opeenvolgende waarden voor elke verdieping worden aangepast vanaf de onderste verdieping tot de vier tussenliggende planken tot de bovenverdieping.

Breedte van de vloer, ontwerp als dwarsbalk

Hier kan de breedte van de vloer (in de richting van de kastdiepte) met opeenvolgende waarden voor elke verdieping worden aangepast van de onderste verdieping tot de vier tussenliggende planken tot de bovenverdieping. Een positieve waarde geeft de absolute vloerbreedte aan. Een negatieve waarde bepaalt de afstand van de vloer tot de achterkant tot de binnenkant van de achterwand (indien aanwezig, anders de achterrand van het lichaam) en dus de breedte van de vloer ten opzichte van de achterkant van het lichaam.

Bovendien kan door twee letters aan de breedte toe te voegen worden bepaald of de vloer aan de voor- en/of achterkant als dwarsbalk is getekend. De volgende waarden zijn mogelijk:

  • Horizontaal
  • Vertikal
  • Niettekenen

Een input van 120HV zou de vloer als een dwarsbalk horizontaal aan de voorkant en verticaal aan de achterkant tekenen met een breedte van 120.

80NV tekent de vloer als spant alleen aan de achterkant verticaal met een breedte van 80.

-100 tekent de vloer met een afstand van de achterkant van 100

Dikte van de middenzijde

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de dikte van de middenzijden voor elk segment van onder naar boven te specificeren

Afstand tussen de middenzijde en de voorzijde

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt voor elk segment van onder naar boven om de afstand tussen de middenzijden en de voorkant van het lichaam aan te geven. Als het aanslagtype van het front is ingesteld met zichtbare middenzijden, moet deze waarde 0 zijn.

Voor elk segment worden twee waarden afzonderlijk aangeduid met een I (voor inside). De eerste waarde is van toepassing op normale middenzijden. De tweede is voor interne centrale zijden, die worden behandeld in de richting van het deurscharnier en de zichtbaarheid van de parameter aan de centrale zijde en die kruislings gecentreerde fronten mogelijk maken.

Breedte van de middenzijde

Hier kan de breedte van de middenzijde (in de richting van de kastdiepte) worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Een positieve waarde geeft de absolute breedte aan. Een negatieve waarde bepaalt de afstand van de middenzijde tot de achterkant tot de binnenkant van de achterwand (indien aanwezig, anders de achterrand van het lichaam) en daarmee de breedte ten opzichte van de achterkant van het lichaam.

Dikte van planken

Hier kan de dikte van de planken worden gespecificeerd met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven

Afstand tussen de voorste plank en de plank

Hier kunnen opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven worden gebruikt om de afstand tussen de planken en de achterkant van het front aan te geven.

Breedte van de plank

Hier kan de breedte van de planken (in de richting van de kastdiepte) worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Een positieve waarde geeft de absolute breedte aan. Een negatieve waarde bepaalt de afstand van de plank tot de achterkant tot de binnenkant van de achterwand (indien aanwezig, anders de achterrand van het karkas) en dus de breedte ten opzichte van de achterkant van het karkas.

Dikte van tussenliggende planken binnen een segment

Hier kunnen opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven worden gebruikt om de dikte van de tussenvloeren binnen dat segment aan te geven

Afstand van tussenliggende planken binnen een segment naar voren

Hier kunnen opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven worden gebruikt om de afstand van de tussenliggende verdiepingen binnen dit segment tot de voorkant naar voren aan te geven. Als het type voorste stop is ingesteld op een tussenpunt en met zichtbare tussenliggende bodems, heeft de afstand betrekking op de voorkant van het lichaam en moet deze 0 zijn.

Breedte van tussenliggende planken binnen een segment

Hier kan de breedte van de tussenliggende planken binnen dat segment (in de richting van de kastdiepte) worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Een positieve waarde geeft de absolute breedte aan. Een negatieve waarde bepaalt de afstand van de plank tot de achterkant tot de binnenkant van de achterwand (indien aanwezig, anders de achterrand van het karkas) en dus de breedte ten opzichte van de achterkant van het karkas.

Doorlopende centrale zijkanten op de vloeren

Maakt onder andere doorlopende middenpagina’s mogelijk. Voor elke verdieping (benedenverdieping tot bovenverdieping met tussenverdiepingen) kan een letter worden gebruikt om aan te geven of:

  • B – het doorkruisen van de vloeren
  • M – doorkruis de middenzijden
  • Z – de planken gaan erdoorheen, behalve de middenzijden die kunnen worden samengevoegd

De middenzijden die met elkaar kunnen worden verbonden, bevinden zich in dezelfde positie in twee segmenten boven elkaar.

In het geval van de onder- en bovenbodem laat Z alleen de middenzijden door, die respectievelijk al boven en onder het segment doorlopen.

Kabinetsparameters - Lichaam - ElementsWiki (Engelstalig)