Algemene instellingen

Breedte

De breedte van de kast vanaf de buitenkant van de linkerkant tot de buitenkant van de rechterkant.

Diepte

De diepte van de kast zonder front.

Diepe kant Links Rechts

Bepaalt de afschuining van het type voorkast diagonaal over de diepte van de twee zijden rechts en links. Het is ook mogelijk om een waarde en een aantal graden in te voeren. Om dit te doen, moet het gradenteken ° worden gebruikt.

Voorbeeld: Diepe zijde Links Rechts: 330 20°

Creëert een kast met een zijdiepte van 330 mm aan de linkerkant. De diepte van de rechterkant wordt berekend op basis van de hoek en de breedte van de kast.

Hellend dak L ̄ | R ̄ |

Bepaalt de afschuining links en rechts met behulp van twee paar waarden. Een paar waarden bestaat uit de afschuining aan de bovenkant (horizontaal gemeten) en aan de zijkant (verticaal gemeten). Het is ook mogelijk om een waarde en een aantal graden in te voeren. Om dit te doen, moet het gradenteken ° worden gebruikt.

Voorbeeld: Hellend dak L ̄ | R ̄ |: 20° 100 0 0

Creëert een afschuining die aan de linkerkant 100 mm onder de kasthoogte begint met een helling van 20° naar boven.

Instellingen voor segmenten

Hoogte van het segment

Een kast bestaat uit maximaal vijf gestapelde segmenten. De hier aangegeven hoogte heeft altijd betrekking op het midden van de tussenverdiepingen. Voor het eerste segment, aan de onderkant van de benedenverdieping, en voor het laatste segment, aan de bovenkant van de bovenverdieping. De deksel- en plinthoogtes die bijdragen aan de totale hoogte worden in een apart veld ingevoerd.

Eenvoudig segmenten kopiëren

Door een negatief geheel getal in te voeren, kan een segment eronder in zijn geheel worden gekopieerd. Als u bijvoorbeeld de waarden wilt kopiëren uit het onderste segment, dat twee segmenten lager is, voert u – 2 in het veld Hoogte in.

Segmenthoogte uitbreiden tot totale hoogte

Als u een negatieve meting invoert, wordt de hoogte van het segment verhoogd of verlaagd met de ontbrekende waarde. Als bijvoorbeeld voor een kast met een bestaande totale hoogte van 740 mm (600 mm in de segmentbodem, 140 mm in de segmentmiddenbodem) de waarde – 800 mm wordt ingevoerd in het veld Hoogte van het segmentmiddenonder, wordt deze met 60 mm verlengd tot 200 mm.

Handvat rotatie en posities in het segment

Het veld bestaat uit twee secties.

 1. Een enkele waarde voor het aantal graden van rotatie van de handgreep
 2. Meerdere waarden voor de positie van de handgreep op een front binnen een verticale verdeling. Boven elkaar geplaatste fronten van een segment (horizontale verdeling) hebben dezelfde positie.

De waarde voor een greeppositie bestaat uit twee tekens voor de horizontale en verticale positie aan de voorzijde:

 1. Horizontale posities: Links, rechts, middenen 2 voor een dubbelzijdige grip links en rechts
 2. Verticale posities: Unten, Half, Oen
 3. Het teken N tekent geen hendel op de positie

Voorbeeld: U-handgreep rood° Pos LRM2:OMU/N90 RO N LO

De handgreep is 90° gedraaid. De posities voor een drievoudige verticale verdeling zijn van links naar rechts: Rechtsboven, Geen handgreep en Linksboven

Onderverdeling van een segment

Het veld bestaat uit drie opeenvolgende waarden

 1. Verticale verdeling: aantal onderdelen naast elkaar
 2. Horizontale verdeling: aantal delen op elkaar (geen compartimenten!)
 3. Middenzijde (V) of tussenplank (H) doorlopend

De verticale verdeling bepaalt het aantal compartimenten dat wordt gescheiden door centrale zijkanten. Het is niet relevant of de middenzijde op de positie is getekend of niet. Zie het middenveld in het midden.

De horizontale verdeling trekt nog meer tussenverdiepingen. Dit is in de eerste plaats bedoeld voor extra lades op elkaar in een segment en overlapt met de planken.

Als er middenzijden en tussenliggende verdiepingen binnen een segment zijn, specificeert de derde parameter welke van de twee wordt getraceerd op de snijpunten.

Voorbeeld: Onderverdeling Verticaal Horizontaal5 2 V

Het segment heeft vijf delen naast elkaar en dus vier middenzijden, alsmede twee delen boven elkaar en dus een tussenverdieping. De tussenvloer komt overeen met de middenzijden.

Draairichting van de deur en zichtbaarheid van de middenzijde

Het veld bestaat uit afwisselende opeenvolgende waarden voor de richting van een deuraanslag binnen een segment, gevolgd door de zichtbaarheid van de middenzijde.

Voor de positie van de deurscharnieren, d.w.z. de deurscharnieren, zijn vier mogelijkheden denkbaar:

PositieTekenGepresenteerd als
LinksL, l, >>
RechtsR, r,<
BovenO, o,O
OnderU, uU

De zichtbaarheid of vorming van de middenzijde wordt hier geregeld door een controlekarakter:

OpleidingTekenGepresenteerd als
Onzichtbaarn, x, 0
BinnenIk!!
Normaalj, y, 1|

Voorbeeld: Slag L/R/O/U MitSei J/N: r j l n o

Deze opeenvolging van tekens betekent dat de eerste deur van links naar rechts scharniert. Vervolgens wordt een middelste pagina getekend. De middelste deur scharniert aan de linkerkant van deze centrale zijde. De volgende middenzijde ontbreekt en het segment eindigt met een flap die aan de bovenkant scharniert.

Ter wille van de duidelijkheid worden de gegevens als volgt weergegeven: Slag L/R/O/U MitSei Y/N: • O

Consolidatie van aangrenzende fronten

De binnenste middenzijde is een speciaal geval voor fronten die de middenzijde overspannen. In dit geval kunnen twee fronten uit aangrenzende delen worden gecombineerd. Deze consolidatie wordt alleen uitgevoerd in het geval van interne (!) of onzichtbare (•) centrale zijden en ook alleen als de scharnierrichting van de anders aangrenzende deuren hetzelfde zou zijn. L/R/O/U MitSei J/N: < ! < |

Deze opeenvolging van karakters betekent een verdeling van het segment in drie delen. Het eerste en tweede deel worden gescheiden door een binnenste middenzijde. Omdat de aanvalsrichting op deze twee delen aan de linkerkant ligt, wordt de voorkant gecombineerd en aan de linkerkant (d.w.z. aan de linkerkant van het lichaam) geslagen.

Het derde deel wordt dan van de eerste twee gescheiden door een normale middenzijde en zo wordt daar een aparte deur getekend, die ook aan de linkerkant scharniert.

De afstand tussen de binnenste middenzijden kan segment voor segment worden aangepast in de parameter Afstand Middenzijde Voorzijde .

Afstand van de middenzijden

Het veld maakt het mogelijk om de centrale zijden handmatig te verdelen over de kastbreedte van een segment. Er zijn twee manieren om dit te doen:

 • Planken van dezelfde breedte (standaard). De beschikbare breedte van alle niet-vaste middenzijden is zo verdeeld dat de vakken dezelfde vrije breedte hebben.
 • Fronten van dezelfde breedte. Treedt in werking zodra het =-teken in het veld wordt ingevoerd. De beschikbare breedte wordt gelijkmatig verdeeld, rekening houdend met de frontvoegen, zodat de fronten dezelfde breedte hebben.

Ontbrekende informatie wordt gelijkmatig verdeeld over de resterende breedte berekend.

Voorbeeld van dezelfde fronten: MS vrije breedte (=front/compartiment)200 = = 200

Deze opeenvolging van tekens voor een vierdelige verticale onderverdeling van een semgent betekent:

 • De afstand tussen de linkerkant van het lichaam en het midden van de eerste kant van het lichaam is 200 mm – hetzelfde als de afstand tussen het midden van de laatste kant van het lichaam en de rechterkant van het lichaam
 • De middenzijde ertussen is gelijkmatig verdeeld, zodat de frontbreedte van de tweede en derde deur gelijk is. Bij gelijkmatig verdeelde frontbreedtes wordt rekening gehouden met verschillende frontvoegen links, rechts en verticaal.
 • Het aantal middelste pagina’s wordt gedefinieerd door het veld Onderverdeling

Voorbeeld van dezelfde onderwerpen: MS vrije breedte (=voorzijde/compartiment)200 200 0 0

Aangezien de specificatie van 0 wordt geteld als een teken voor dezelfde onderwerpbreedtes, worden deze vermeldingen als volgt weergegeven: MS vrije breedte (=front/compartiment)200 200 – –

Deze opeenvolging van tekens voor een vierdelige verticale onderverdeling van een semg betekent dan:

 • De afstand tussen de linkerkant van het lichaam en het midden van de eerste middenzijde en vervolgens tot het midden van de tweede middenzijde is elk 200 mm
 • De volgende middenzijde is gelijkmatig verdeeld, zodat het licht van de tweede en derde deur gelijk is. Er wordt rekening gehouden met verschillende diktes van de zijkanten en middenzijden.
 • Het aantal middelste pagina’s wordt gedefinieerd door het veld Onderverdeling

Classificatie van planken

Hiermee geeft u het aantal schappen op. Er kan een raster (bijv. 32 mm) worden gebruikt, dat wordt aangegeven met het teken *. Het referentiepunt van het raster is de onderrand van de segmentvloer, die een tussenvloer of de ondervloer kan zijn.

Voorbeeld: Aantal compartimenten >Bodem: 2*32

Creëert twee planken op gelijke afstand van elkaar en verplaatst ze naar het dichtstbijzijnde punt van het raster van 32 mm.

De berekende waarden worden toegevoegd aan het veld Compartimenten Aantal partities >Onder: 2*32 192 384

De eerste plank bevindt zich 192 mm boven de segmentvloer, de tweede 384 mm.

Deze afmetingen geven het hoogteverschil aan tussen de onderrand van de vloer van het huidige segment en de plank. De hoogtes kunnen ook handmatig worden ingesteld. Als er een raster is gedefinieerd, worden de ingevoerde hoogtes uitgelijnd en dienovereenkomstig aangepast. Als er geen raster gewenst is, kan de *-operator worden weggelaten. Het wordt dan aangevuld in de vorm 2*0.

Diverse parameters

Hoogte voet

De hoogte van de plint tot de onderrand van de onderste verdieping. De plinthoogte is meegenomen in de totale hoogte.

Positie stopcontact

Het type stopcontact heeft een voet- of symboolset. Kunnen hier de posities worden opgegeven waarop een voet wordt ingebracht.

De mogelijke posities zijn waarden of samengestelde waarden van de karakters Links, Rechts, Vorne, Hinten en Mitte.

Voorbeeld: Positie van het stopcontact L R V H (+M): L LM H HM

Deze combinatie zorgt voor voeten op:

 • L: Links voor en achter
 • LM: Links in het midden
 • H: Rechtsachter en links (waar links al door L zou worden gedekt)
 • HM: Centrale verdediger

Voetstuk Uitsparing

Het veld bestaat uit vier waarden voor de uitsparing van de basis gemeten links, rechts, voor en achter loodrecht op de buitenkant van het lichaam.

Als de eerste waarde bijvoorbeeld 30 mm is, worden de doppen op de linkerposities (L of LV, LH en LM) 30 mm ingesprongen vanaf de linkerkant van het lichaam.

Dikte stopcontact

Het veld bestaat uit vier waarden voor de dikte van de socket of bezel links, rechts, voor en achter.

De eerste waarde (links) is bijvoorbeeld 90 mm en de derde waarde (voorkant) is 60 mm. Een voet in de positie Linksvoor is bijvoorbeeld 90 mm breed en 60 mm diep. Een voorpaneel zou 60 mm dik zijn.

Dekseldikte / afschuining

Het veld bestaat uit drie waarden voor de dikte van het deksel en, indien van toepassing, de dikte van een afschuining aan de boven- en onderkant. De afschuining wordt alleen in aanmerking genomen in het geval van afgeronde of afgeschuinde dekseltypes.

Een waardecombinatie van 45 8 0 zou een dekseldikte van 45 mm en een afschuining van 8 mm aan de bovenkant bereiken met de afschuining van het dekseltype.

Uitsteeksel van het deksel

Het veld bestaat uit vier waarden voor het uitsteeksel van het deksel aan de linker-, rechter-, voor- en achterkant

Een combinatie van de waarden 30 15 15 0 zou het deksel aan de voorkant 30 mm en links en rechts 15 mm uitsteken en zou ervoor zorgen dat de behuizing gelijk ligt met de achterkant.

Deksel Object

Hier kunt u de naam van een symbool invoeren, dat vervolgens op het deksel verschijnt. De positie en afmeting kunnen vervolgens worden aangepast met behulp van de parameter Positie en afmeting van het dekselobject .

Positie en afmeting van het dekselobject

Hiermee kunt u een positie specificeren met behulp van de X- en Y-coördinatie en de breedte van het symbool

 • Pos X – Positie in x-richting (breedte) vanaf de linkerkant van de kast
 • Pos Y – Plaats in y-richting (diepte) vanaf de voorkant van de kast
 • Breedte – afmeting in de x-richting van het symbool. Dit wordt symmetrisch geschaald in alle drie de dimensies met dezelfde factor.

Hoogte / dikte afdekstrip

Hier kunnen de hoogte en dikte van de afdeklijst met twee opeenvolgende waarden worden aangepast. Het wordt op het deksel aan de achterkant en in de breedte van het deksel getekend

Bovenaanzicht in 2D-plan

Als dit selectievakje is geactiveerd, wordt de kast in een vereenvoudigde tweedimensionale weergave getekend in de weergave “2D-plan”.

Parameters aan de voorkant

Aanslagtype en afschuining van het front per segment

Specificeert het type scharnieren van een deur binnen een segment en of deze afgeschuind of recht is getekend in het geval van een schuine kast. Het is een multi-veld met vijf door spaties gescheiden waarden voor elk segment dat u naar O

Het type aanval wordt ingevoerd met de volgende tekens:

 • a – Serveren
 • g – Opkloppen en niet afschuinen (gerade)
 • s – Ingrijpend, met zichtbare zijkanten
 • b – Ingrijpend, met zijkanten en onderkant zichtbaar
 • m – Interveniërend, met zijkanten en middenzijden zichtbaar
 • z – Tussenliggende impact, met tussenliggende vloeren zichtbaar

In het geval van een schuine kast worden de fronten automatisch afgeschuind, tenzij het aanslagtype g is opgegeven. Interjectoren zijn altijd afgeschuind.

Voorbeeld: Vooraanslag type/deflg U->Og s s s s s

Deze opeenvolging van tekens betekent dat in segment U de voorkant recht en recht is getekend. De segmenten erboven zijn allemaal overlappend en afgeschuind (als het een schuine kast is).

Het veld wordt ook automatisch ingevuld. Als u bijvoorbeeld mb invoert, worden alle fronten van de segmenten ertussen getekend met zichtbare middenzijden en onderkanten. Het veld wordt als volgt aangevuld: Front Stop Type/Abschrg U-Obm bm bm bm bm>

Sterkte aan de voorkant

Hier kan de sterkte van het front worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. De waarde is ook van toepassing op meerdere fronten binnen een segment dat is ontstaan door een horizontale of verticale onderverdeling.

Scharnier aan de voorkant

Hier kunnen de verbindingen (links, rechts, omhoog, omlaag, horizontaal en verticaal) van een front met opeenvolgende waarden worden aangepast. Links, rechts, boven en onder verwijzen naar het gewricht aan de buitenkant van het lichaam. De waarde voor horizontaal en verticaal definieert de gezamenlijke afmeting van het front tussen twee fronten boven/naast elkaar. Op elkaar liggend (horizontaal) en dan ook over segmenten.

Afstand Voor Voor

Hier kan de afstand tussen de voorkant en de voorkant van de carrosserie worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Deuren die opengaan, gaan naar voren, terwijl deuren die opengaan verder naar achteren gaan.

Toevoeging aan de voorste voeg horizontaal

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden ingesteld voor elk segment van onder naar boven om de breedte van de voegen aan de linker- en rechterkant van de voorkant te vergroten. In dit geval betekent een positieve waarde een toevoeging aan het gewricht of een afmeting, dus een negatieve waarde vergroot de voorkant.

Als de waarde niet expliciet is gemarkeerd voor links of rechts, wordt deze gehalveerd en gesplitst. Deze expliciete toewijzing wordt gedaan met de controletekens U en O voor onder en boven. Binnen de samengestelde waarde van een segment mag geen ruimte worden gebruikt.

Voorbeeld:

Front Encore Horizontaal U->O20 L20 R20 R-20 L20R-30Deze volgorde van karakters betekent dat in het segment …

 • Aan de onderkant van de voorkant in totaal 20, d.w.z. verdeeld 10 aan de linker- en rechterkant
 • Midden Bodem een afmeting van de zijkant van 20
 • Midden in het midden een maat van de rechterkant van 20
 • Center Top: een toevoeging van 20 aan de rechterkant
 • Bovenaan een afmeting van 20 aan de linkerkant en een toevoeging van 30 aan de rechterkant

heeft.

Toevoeging aan de voorste voeg verticaal

Hier kunnen opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven worden ingesteld om de breedte van de aangrenzende voegen boven en onder de voorkant te vergroten. In dit geval betekent een positieve waarde een toevoeging aan het gewricht of een afmeting, dus een negatieve waarde vergroot de voorkant.

Als de waarde niet expliciet is gemarkeerd voor Boven of Onder, wordt deze gehalveerd en gesplitst. De expliciete toewijzing werkt als de horizontale voorste verbinding, alleen met de controletekens U en O voor onder en boven in plaats van L en R. Binnen de samengestelde waarde van een segment mag geen ruimte worden gebruikt.

Open weergave van fronten

Fronten kunnen segment voor segment open worden weergegeven.

De informatie wordt gegeven als een geheel getal in graden voor deuren en in procenten voor rolgordijnen en schuifdeuren.

Voorbeeld: Voorkant open in procent U->O15 0 0 0 0

Deze opeenvolging van borden betekent dat in segment U de voorkant 15° open is. In het geval van rolgordijnen of schuifdeuren, 15% van de deurhoogte.

Symboolnaam: Handvat

Hier kan een symboolnaam voor de handgreep worden opgegeven met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Als er meerdere verschillende waarden zijn opgegeven, moeten deze worden gescheiden door een verticale balk.

Afstand van het handvat tot de voorkant horizontaal

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om voor elk segment van onder naar boven een zijdelingse afstand voor de handgreep tot de buitenkant van de voorkant op te geven. Of dit van links of rechts wordt gemeten, hangt af van de greeppositie .

Afstand van het handvat tot de voorkant verticaal

Hier kunnen opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven worden gebruikt om een verticale afstand voor de handgreep tot de buitenkant van de voorkant op te geven. Of dit van boven of van onderen wordt gemeten, hangt af van de greeppositie .

Friesbreedte van de omlijstingsdeur

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de breedte van de kozijnfriezen links, rechts, boven en onder voor de frontversie van de kozijndeur aan te geven.

Vullen van de kozijndeur

Hier kunnen de dikte van de vulling in de voorste versie van de kozijndeur en de afstand van de achterkant van het paneel tot de achterkant van het kozijn met opeenvolgende waarden worden gespecificeerd.

Vouw van de vulling van een kozijndeur

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de sponninghoogte en -diepte van het paneel voor de frontversie van de kozijndeur te specificeren.

Aantal roeden van een omlijste deur

Hier kunnen drie opeenvolgende waarden worden gebruikt om het aantal horizontale en verticale beglazingsbalken en de doorlopende sport in de kozijndeuruitvoering aan te geven. Het derde teken geeft aan welke sport er doorheen gaat: Vertical of Horizontaal

Voor de horizontale sporten is het mogelijk om voor elke sport achtereenvolgens een waarde op te geven, die uw afstand van de onderkant van de voorkant tot het midden van de sport definieert.

Afmetingen van de glaslatten van een omlijste deur

Hier kunnen drie opeenvolgende waarden worden gebruikt om de breedte, dikte en afstand tot de achterkant van de glaslatten in de frontversie van de kozijndeur aan te geven.

Corpus Parameters

Hoekvorming van de zijkanten van het lichaam

Hier kunt u de hoekformatie instellen met opeenvolgende waarden voor de hoeken Linksonder, Rechtsonder, Linksboven, Rechtsboven, Rechtsboven. Mogelijke waarden hiervoor zijn:

 • S – zijde overal. Hobbels op de grond
 • B – Vloer overal. Pagina Toasts
 • G – Verstek tussen zijkant en onderkant
 • R – Onderkant doorlopend en verlengd met de basishoogte (alleen beschikbaar in de onderste hoeken)

Dikte van de pagina

Hier kunnen twee opeenvolgende waarden worden gebruikt om de dikte van de linker- en rechterkant aan te geven.

Afstand van de zijkant

Hier kan de afstand van de zijkanten tot de voor-/achterkant/boven- en onderkant van het lichaam met vier opeenvolgende waarden worden aangepast. De eerste vier waarden verwijzen naar de linkerkant, de rest naar de rechterkant.

Pagina links en rechts tekenen

Hier kunt u met twee opeenvolgende waarden aangeven of de lijnof dereële zijde moet worden getekend.

Dikte van de bodem

Hier kan de dikte van de grond worden gespecificeerd met opeenvolgende waarden voor elke verdieping van de onderste verdieping tot de vier tussenliggende verdiepingen tot de bovenste grond.

Bodemvrijheid aan de voorzijde

Hier kan de afstand van de vloer tot de voorkant van het karkas met opeenvolgende waarden voor elke verdieping worden aangepast vanaf de onderste verdieping tot de vier tussenliggende planken tot de bovenverdieping.

Breedte van de vloer, ontwerp als dwarsbalk

Hier kan de breedte van de vloer (in de richting van de kastdiepte) met opeenvolgende waarden voor elke verdieping worden aangepast van de onderste verdieping tot de vier tussenliggende planken tot de bovenverdieping. Een positieve waarde geeft de absolute vloerbreedte aan. Een negatieve waarde bepaalt de afstand van de vloer tot de achterkant tot de binnenkant van de achterwand (indien aanwezig, anders de achterrand van het lichaam) en dus de breedte van de vloer ten opzichte van de achterkant van het lichaam.

Bovendien kan door twee letters aan de breedte toe te voegen worden bepaald of de vloer aan de voor- en/of achterkant als dwarsbalk is getekend. De volgende waarden zijn mogelijk:

 • Horizontaal
 • Vertikal
 • Niettekenen

Een input van 120HV zou de vloer als een dwarsbalk horizontaal aan de voorkant en verticaal aan de achterkant tekenen met een breedte van 120.

80NV tekent de vloer als spant alleen aan de achterkant verticaal met een breedte van 80.

-100 tekent de vloer met een afstand van de achterkant van 100

Dikte van de middenzijde

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de dikte van de middenzijden voor elk segment van onder naar boven te specificeren

Afstand tussen de middenzijde en de voorzijde

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt voor elk segment van onder naar boven om de afstand tussen de middenzijden en de voorkant van het lichaam aan te geven. Als het aanslagtype van het front is ingesteld met zichtbare middenzijden, moet deze waarde 0 zijn.

Voor elk segment worden twee waarden afzonderlijk aangeduid met een I (voor inside). De eerste waarde is van toepassing op normale middenzijden. De tweede is voor interne centrale zijden, die worden behandeld in de richting van het deurscharnier en de zichtbaarheid van de parameter aan de centrale zijde en die kruislings gecentreerde fronten mogelijk maken.

Breedte van de middenzijde

Hier kan de breedte van de middenzijde (in de richting van de kastdiepte) worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Een positieve waarde geeft de absolute breedte aan. Een negatieve waarde bepaalt de afstand van de middenzijde tot de achterkant tot de binnenkant van de achterwand (indien aanwezig, anders de achterrand van het lichaam) en daarmee de breedte ten opzichte van de achterkant van het lichaam.

Dikte van planken

Hier kan de dikte van de planken worden gespecificeerd met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven

Afstand tussen de voorste plank en de plank

Hier kunnen opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven worden gebruikt om de afstand tussen de planken en de achterkant van het front aan te geven.

Breedte van de plank

Hier kan de breedte van de planken (in de richting van de kastdiepte) worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Een positieve waarde geeft de absolute breedte aan. Een negatieve waarde bepaalt de afstand van de plank tot de achterkant tot de binnenkant van de achterwand (indien aanwezig, anders de achterrand van het karkas) en dus de breedte ten opzichte van de achterkant van het karkas.

Dikte van tussenliggende planken binnen een segment

Hier kunnen opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven worden gebruikt om de dikte van de tussenvloeren binnen dat segment aan te geven

Afstand van tussenliggende planken binnen een segment naar voren

Hier kunnen opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven worden gebruikt om de afstand van de tussenliggende verdiepingen binnen dit segment tot de voorkant naar voren aan te geven. Als het type voorste stop is ingesteld op een tussenpunt en met zichtbare tussenliggende bodems, heeft de afstand betrekking op de voorkant van het lichaam en moet deze 0 zijn.

Breedte van tussenliggende planken binnen een segment

Hier kan de breedte van de tussenliggende planken binnen dat segment (in de richting van de kastdiepte) worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Een positieve waarde geeft de absolute breedte aan. Een negatieve waarde bepaalt de afstand van de plank tot de achterkant tot de binnenkant van de achterwand (indien aanwezig, anders de achterrand van het karkas) en dus de breedte ten opzichte van de achterkant van het karkas.

Doorlopende centrale zijkanten op de vloeren

Maakt onder andere doorlopende middenpagina’s mogelijk. Voor elke verdieping (benedenverdieping tot bovenverdieping met tussenverdiepingen) kan een letter worden gebruikt om aan te geven of:

 • B – het doorkruisen van de vloeren
 • M – doorkruis de middenzijden
 • Z – de planken gaan erdoorheen, behalve de middenzijden die kunnen worden samengevoegd

De middenzijden die met elkaar kunnen worden verbonden, bevinden zich in dezelfde positie in twee segmenten boven elkaar.

In het geval van onder- en bovenbodems laat Z alleen de middenzijden door, die respectievelijk al boven en onder het segment doorlopen.

Info palet - ElementsWiki (Engelstalig)

Parameters van de lade

Dikte van ladedelen

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de dikte van de linker- en rechterkant van de lade, de voorkant, de achterkant en de ladebodem aan te geven.

Hoogte van ladedelen

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de hoogte van de linker-, rechterkant van de lade, het voor- en achterstuk in het betreffende segment te specificeren.

Lucht van ladedelen aan de onderkant

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de afstand tussen de linker-, rechterkant van de lade, de voorkant, de achterkant en de ladebodem vanaf de bovenrand van het karkasschap in het betreffende segment te specificeren.

Lucht van ladedelen aan de voorzijde

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de afstand tussen de linker-/rechterkant van de lade en de linker-/rechterkant van het karkas en het voorstuk tot de binnenkant van het front aan te geven.

Groefdiepte van ladedelen

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de groefdiepte van de ladebodem aan de linker- en rechterkant van de lade en op het voor-/achterstuk te specificeren.

Stuwdiepte van laden

Hier kan de diepte van de lades worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven. Een positieve waarde geeft de absolute diepte aan. Een negatieve waarde bepaalt de afstand van de lade tot de achterkant tot de binnenkant van de achterwand (indien aanwezig, anders de achterrand van het karkas) en dus de diepte ten opzichte van de achterkant van het karkas.

Toevoeging van ladedelen

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om een toevoeging aan de stuklijst op te geven voor veerbelaste, gemarkeerde laden in de volgende volgorde:

 • Voorstuk, de waarde is verdeeld in een linker en rechter optelling
 • achterstuk, de waarde is verdeeld in een linker- en rechtertoevoeging
 • Linkerkant, voorste toegift
 • Linkerkant, achtertoegift
 • Rechterkant, voorste toegift
 • Rechterkant, toegift achter

Een framegeleidingssysteem configureren

In dit gebied is het mogelijk om instellingen toe te wijzen voor een framegeleidingssysteem (ZFS). De naam van deze ZFS moet overeenkomen met de naam van een Element CAM-boorpatroon voor een ZFS.

De configuratie in het bovenste gedeelte wordt pas van kracht nadat deze min. een segment is gekopieerd in de instellingen van het framehulpsysteem in het onderste gedeelte. De ZFS is niet in het origineel getekend, maar de lade wordt weergegeven voor een exacte positie van de gaten.

Met de knop Info palet - ElementsWiki (Engelstalig) om de naam van een boorpatroon te selecteren, wordt een ZFS-naam toegewezen aan een bestaand boorpatroon in Elements CAM . Onder deze naam wordt vervolgens een configuratiebestand gebruikt om op te zoeken of het bestaat en vervolgens worden de waarden ervan overgebracht naar het dialoogvenster. Er kan echter ook een andere naam worden gebruikt voor de configuratie.

Standaard bevindt het configuratiebestand met de vermeldingen voor de .csv systeem uittrekbare framegeleidingssystemen zich in de map:C:\Users\Public\Documents\ElementsCAD\Configurations\Drawer

Met de knop Info palet - ElementsWiki (Engelstalig) om de ZFS op te slaan, wordt vervolgens een invoer van de huidige configuratie in het configuratiebestand opgeslagen.

Voorbeeld Blum Antaro:

Blum AntaroBlum Antaro Snijden

Voor de weergave enerzijds en de juiste export van de boorpatronen anderzijds, worden de parameters van de pagina als volgt aangepast:Paginadikte SDDe boorpatronen die in ElementsCAD worden geleverd, houden rekening met een afstand van 6 mm van de binnenkant van het karkas tot de buitenkant van de lade. In de afbeelding stoot de achterwand tegen de binnenkant van de ladezijde. De afmeting voor het snijden van de achterwand is de speling tussen de binnenkant van het karkas minus 87 mm. Dit resulteert in 43,5 mm van de binnenkant van de ladezijde tot de binnenkant van het karkas. Als je hier de 6 mm veronderstelde lucht aftrekt, krijg je 37,5 mm voor de zijdikte van de ladezijde.Zijhoogte SHDe zijhoogte van de onderrand van de korpusrail is 95,5 mmDikte achterwand RDDe bovenwanddikte voor het zagen van de achterwand is 16 mmHoogte achterwand RHe hoogte van de achterwand is 135 mmAfstand van de achterwand tot de kant van het korpus RSWe afstand van de achterwand tot de binnenkant van het karkas wordt bepaald door de zijdikte is 87 mm / 2 = 43,5 mmVloerdikte BDEzelfde als voor de dikte van de achterwand, de Paneeldikte voor het snijden van de vloer 16 mmVrije ruimte in de vloer BUDe vloerafstand tot de onderkant van de reclassering bedraagt 9 mmVloerafstand tot de karkaszijde BSDe vloerafstand tot de binnenkant van het karkas bedraagt 37,5 mmVloerafstand tot de nominale lengte BHDe vloerafstand vanaf de onderrand van de korpusrail is 24 mm voor een houten achterwandAfstand van de vloer tot de onderkant van de resectie De afstand tussen de onderrand van de korpusrail en de vloer eronder is minimaal 0 mm; d.w.z. de rail rust op de bodem van het karkas. De waarde wordt afgeleid van de minimale afstand van 33 mm tussen de schroefverbinding van de karkasrail en de verticale positie van de boring van het boorpatroon voor de Blum Antaro-karkasrail op 33 mm:Blum Antaro Body Rail Boor PatroonDe Y-waarde verwijst hier naar de horizontale positie van de tweede korpusrailboring vanaf de voorkant van de korpuszijde.

Blum Antaro

Afstand van het gat voor de frontbevestiging tot de ladezijdeRekening houdend met de bovenstaande informatie resulteert het boorpatroon van de frontbevestiging, dat verwijst naar de buitenkant van de ladezijkanten, in een afmeting van 15,5 mm – 6 mm = 9,5 mm:Blum Antaro boorpatroon voor frontmontageDe X-waarde van 47,5 mm is hier de verticale afstand van het gat voor de voorste bevestiging tot de onderkant van de korpusrail (zie zijhoogte)

Het framegeleidingssysteem toewijzen

Hier kan een knop voor de ZFS-naam worden gebruikt om de configuratie die in het bovenste gedeelte is gemaakt, segment voor segment te kopiëren. De waarden worden vervolgens op de juiste manier ingevoerd in het onderste gedeelte, zodat de lade wordt weergegeven voor een exacte positie van de gaten. (Opmerking: de knop is alleen actief als er ook een lade in het betreffende segment is.)

De knop met de pijl omhoog daarentegen brengt de configuratie van een segment op de tegenovergestelde manier naar boven over

De knop met de rode X verwijdert de toewijzing aan een ZFS-naam uit het segment. De waarden van de lade blijven echter ongewijzigd.

Parameters achterpaneel

Dikte van het rugpaneel en afstand tot de achterkant

Hier kan de dikte van het achterpaneel worden aangepast aan de breedte van de kast en vervolgens kan de afstand van het achterpaneel tot de achterrand van het lichaam worden aangepast met opeenvolgende waarden voor elk segment van onder naar boven.

Met de laatste van de zes waarden in dit veld kun je ook de vorming van de achterwandgroef beïnvloeden. De waarde 1 creëert doorlopende groeven aan (midden)zijden, in dit geval wordt er geen insteekfrezen (waarde 0) gegenereerd.

Groefdiepte van het achterpaneel

Hier kunnen opeenvolgende waarden worden gebruikt om de groefdiepte van het achterpaneel in de volgende volgorde te specificeren:

 • Links – groefdiepte naar links
 • Rechts – groefdiepte aan de rechterkant
 • Boven – groefdiepte tot boven onder
 • Bodem – groefdiepte tot bodem bodem
 • Horizontaal – groefdiepte tot aan de tussenplanken (kastbreed)
 • Verticaal – groefdiepte naar de middenzijden (kastbreed)
 • Als sponning – waarde 1: De vorming van een groef als sponning is niet langer afhankelijk van de groefdiepte.

Lucht in de groef van het achterpaneel afstand tot de achterkant

Hier kan de lucht naar de achterwand in de groef worden gespecificeerd met opeenvolgende waarden in de volgende volgorde:

 • Links – Lucht naar links
 • Rechts – Lucht naar rechts
 • Boven – lucht naar bovenste verdieping
 • Bodem – lucht naar onderste verdieping
 • Horizontaal – lucht naar de tussenliggende planken (kastbreed)
 • Verticaal – lucht naar de middenzijden (kastbreed)

90° hoekkastparameters

Het is mogelijk om een hoekkast te maken met behulp van het veld Kasttype . Aan de hoofdkast wordt een tweede kast toegevoegd, 90° gedraaid (onderkast). Beide kasten beschikken over de volledige parameterlijst en kunnen dus individueel worden aangepast.

90° hoekkasttoewijzing via ID

ID Kast RechtsA83

Dit veld wordt automatisch vooraf ingevuld wanneer het kasttype als hoekkast wordt geselecteerd. Hier bijvoorbeeld met de ID van de onderkast A83

Als u hier het symbool ‘-‘ invoert, kan een bestaande kast worden verwijderd.

Met het teken ‘+’ wordt een kast gemaakt en 90° gedraaid en toegevoegd aan de bestaande.

Het is ook mogelijk om een bestaande kast als tegenhanger te gebruiken door uw Elements ID (of objectnaam) in het veld in te voeren.

Definitie van de afdekking voor een hoekkast van 90°

Info palet - ElementsWiki (Engelstalig)

Voor de hoofd- en onderkasten van een hoekkast kan links en rechts een paneel worden gedefinieerd. De positie en grootte worden als volgt gedefinieerd:

 • Breedte (X-binnenkant): Ten opzichte van de positie van het paneel van de aangrenzende kast
 • Breedte (X-buiten): Ten opzichte van de voorkant van de deur plus de voorste voeg aan de linker- of linkerkant. Rechts
 • Dikte (Y-buitenkant): Vanaf de voorkant van het sterkste deurfront van alle segmenten
 • Dikte (Y-binnenkant): … tot aan de dikte van het diafragma
 • Hoogte (Z-onderkant): Vanaf de onderkant van de onderste deurvoorkant
 • Hoogte (Z-top): Tot aan de bovenrand van de voorkant van de bovenste deur

Diafragma Dikte Toegift OffY: 19 0 0 19

De parameter Aperture Strength Pull OffY is nu van invloed op de volgende afmetingen van het diafragma:

 • Dikte: Verschuivingen End-Y
 • Pull: Twee waarden voor optelling van de berekende breedte (X-binnen) en (X-buiten)
 • OffY: Verschuift (offset) het diafragma en dus (Y-buiten)

De breedte (X-buiten) kan ook indirect horizontaal worden beïnvloed via een voorzijde . In dit geval verandert het uiteinde van de bezel en dus de breedte analoog aan het begin van de voorkant.

Voorbeeld: Diafragmasterkte Toegift: 30 50 19

Creëert een diafragma met

 • Dikte bezel: 30 mm
 • Overlapping van paneel en voorkant: 50 mm – dikte van de voorste voeg verticaal links of links Rechts
 • 19 mm offset ten opzichte van de voorkant: 19 mm

Definieer achterwand voor een hoekkast van 90°

Achterpaneel Dikte Breedte rood°: 19 80 0

Afhankelijk van de instelling van de rode parameter kan het achterpaneel in twee delen of uit één stuk en onder een hoek worden gebouwd:

 • Rood 0: Tweedelig en het paneel van de hoekkast ontmoet het paneel van de onderkast Info palet - ElementsWiki (Engelstalig)
 • Rood 90: Tweedelig en het paneel van de onderkast ontmoet het paneel van de hoekkast
 • Rood tussen 0° en 90°: Eendelig, diagonaal over de hoekInfo palet - ElementsWiki (Engelstalig)
  Als je de sterkte op 0 zet, wordt er een bout helemaal tot in de hoek gebouwdInfo palet - ElementsWiki (Engelstalig)
 • Breedte 0 kan uiteindelijk worden gebruikt om het diafragma uit te schakelen

De Parameters van het rijkabinet

Optie rijenkast

Als u het selectievakje op het juiste punt activeert, wordt de kast voorbereid voor gebruik in een rijkast. Met name de dikte van de zijkant of bodem wordt gehalveerd, zodat deze gecombineerd kan worden met de zijkant of onderkant van een andere kast.