De toewijzing van texturen van objecten in ElementsCAD zoals kast, toonbank, etc. gebeurt via klassen.
Binnen een klasse kunnen texturen niet vrij gedefinieerd worden in Vectorworks, zodat zelfs een kast niet willekeurig geschaald en bewerkt kan worden, zoals een extrusie body in het infopalet (->Tab Render).

In de Accessories Manager kan de textuur echter worden bewerkt.

Tip: Gebruik het contextmenu om de betreffende textuur vooraf te dupliceren, als je bestaande toewijzingen van de betreffende textuur op de tekening niet wilt wijzigen…

Hoe kan de textuur van een kastonderdeel worden geschaald? - ElementsWiki (Engelstalig)

Figuur. Boven: Klik met de rechtermuisknop om een textuur te bewerken.

Hoe kan de textuur van een kastonderdeel worden geschaald? - ElementsWiki (Engelstalig)

Figuur. Boven: In het veld “Grootte” kunt u een andere waarde invoeren om de textuur in de kast groter of kleiner te maken.